Version:0.9
StartHtml:       105
EndHtml:      8928
StartFragment:       334
EndFragment:      8896

Leverans och försäljningsvilkor

Betalningsvilkor

Normalt 10 dagar netto för godkända kreditkunder.

Större, fasta kunder erhåller 30 dagar netto. Övriga leveranser mot efterkrav.

Dröjsmålsränta utgår med 16%. Påminnelseavgift utgår med 40:-

Priser

Alla priser anges i SEK

Leveransvilkor

Fritt vårt lager Kållered.

Order med nettovärde överstigande 18 000 SEK levereras fraktfritt, gäller dock ej då offertpriser föreligger,

ej heller transport utanför Sveriges gränser. För order understigande 500 SEK uttages en exp. avg. på 50 SEK.

Bonusvilkor

Gäller ej kunder med offertavtal.

Transport

All transport sker normalt med DSV. Annan transportör sker med mottagarfrakt och anges tydligt

i samband med order. (Gäller ej efterkravskunder). Gods kan sökas på DSV´s hemsida, www.dsv.se

Transportskada / saknat gods

Transportskada / saknat gods anmäls omedelbart till transportbolaget på mottagningsorten samt noteras

noteras på fraktsedel. Noteringen på fraktsedel skall signeras av mottagare samt chaufför.

Ägareförbehåll

Levererat gods förblir säljarens (Holiday Fritid AB´s) egendom till full likvid erlagts.

Accept eller annan liknande handling anses inte som betalning förrän den är inlöst.

Godkännda reklamationer

Returfrakt betalas av avsändaren.

Ersättningsleveransen erhålles fraktfritt, allternativt krediteras inköpsbeloppet.

Returer

Returer skall i förväg godkännas av Holiday Fritid AB. Vid godkänd retur, som ej är

felexpiderad/felaktig vara,uttages en returavgift på 15% av varans värde.

Leveransanmärkningar

Måste framställas inom 8 dagar efter varans mottagande.

Bonus (gäller ej offertkunder)

   
   
   
   
   
   
   
   

Årsbonusen betalas ut i form av en kreditnota efter årsskiftet och kan endast användas för

inköp av nya varor hos Holiday Fritid AB