Fiamma Produktkatalog 2012                        Fiamma Reservdelskatalog 2012                    Holiday Fritid AB 2012

 

                                                                                                                                                             
Alla våra reservdelar köpes genom våra Återförsäljare 
för lista på återförsäljare, klicka här!
       
Reservdelar      
  • Markiser
     
Fiamma F45 S Vit låda      
Fiamma F45 S Titanium låda      
Fiamma F45 Ti Vit låda      
Fiamma F45 Ti Titanium låda      
Fiamma F45 TiL Vit låda      
Fiamma F45 TiL Titanium låda      
Fiamma F45 Plus      
Fiamma F45 Plus L      
Fiamma F45 i      
Fiamma F45 iL      
Fiamma F45 L      
       
Fiamma F50 Pro      
Fiamma F55 Pro      
       
Fiamma F65 260-400      
Fiamma F65 450-490 Vit & Titanium låda      
Fiamma F65 290-400 Titanium låda      
Fiamma F65 s 260-400 Vit låda      
Fiamma F65 s 320-400 Titanium låda      
       
Fiamma F45 Zip 250-350      
Fiamma F45 Zip 400-450      
       
Fiamma Caravanstore ver. 05 190-440      
Fiamma Caravanstore ver. 07 190-440      
Fiamma Caravanstore ZIP ver. 05 255-440      
Fiamma Caravanstore ZIP ver. 07 255-440      
       
Tillbehör/Reservdelar Privacy Room      
       
  • Cykelställ
     
Carry-Bike CL ver. 07      
Carry-Bike CL ver. 08      
Carry-Bike UL ver. 07      
Carry-Bike UL ver. 08      
Carry-Bike Pro      
Carry-Bike Pro C      
Carry-Bike Pro C Knaus-Eiffeland      
Carry-Bike Simple Plus 200      
Carry-Bike Hobby Caravan      
Carry-Bike Universal      
Carry-Bike XL A      
Carry-Bike XL A Pro 300      
Carry-Bike Eura Mobil      
Carry-Bike Pro Hymer      
Carry-Bike L80 Laika      
 Carry-Bike Garage Plus      
Carry-Bike Garage Standard      
Carry-Bike Slide Pro      
       
Bike-Block Pro      
Instalations Kit 1      
Instalations Kit 2      
       
  • Boxar
     
Ultra-Box 1 - 2 - 3      
Ultra-Box Sport      
Ultra-Box Sport Pro      
Ultra-Box 180      
Ultra-Box 360      
Ultra-Box 500      
       
  • Toaletter & Tankar
     
Bi-Pot 30 - 34 - 39      
Bi-Pot 1520 - 1513      
Bi-Pot 125      
Bi-Pot Dragventiler      
       
Rolltank 23 Spillvatten      
Rolltank 23 Färskvatten      
Rolltank 40 Spillvatten      
Rolltank 40 Färskvatten      
Tank 18 Spillvatten      
Tank 21 Spillvatten      
Tank 70 Färskvatten      
       
  • Takluckor
     
Vent 28x28      
Vent 40x40      
Vent 50x50      
Turbo-Vent 40x40      
       
  •  Övrigt Fiamma
     
Aqua 8 Vattenpump      
A20 Accumulatortank      
Safe-Door Security      
       
Monteringsanvisningar        
  • Markiser och tillbehör
     
Fiamma F45 S Kassettmarkis      
Fiamma F65 Takmarkis      
Fiamma F45 Zip      
Fiamma Caravanstore      
Fiamma Caravanstore Zip      
Fiamma Privacy Room till F45      
Fiamma Privacy Room till F65      
Fiamma Privacy Room till Caravanstore      
Fiamma Clip-System      
       
  • Cykelställ
     
Fiamma Carry Bike UL      
Fiamma Carry Bike CL      
Fiamma Carry Bike PRO      
Fiamma Carry Bike PRO C      
Fiamma Carry Bike Hobby Caravan      
Fiamma Carry Bike XLA Caravan      
Fiamma Carry Bike XLA Pro Caravan      
Fiamma Carry Bike Simple Plus Caravan      
Fiamma Carry Bike Universal      
Fiamma Carry Bike PRO Hymer      
Fiamma Carry Bike Pro Laika      
       
  •  Takluckor
     
 Fiamma 28x28      
 Fiamma 40x40      
 Fiamma 40x40 Turbo Vent Polarcontrol      
 Fiamma 50x50